Presentació

L'Escola Politècnica Superior d'Oriola (EPSO) és el centre universitari més antic de la província d'Alacant i al seu torn pioner en innovació docent, ja que des de 2005 disposa d'una plataforma de docència semi-presencial. Dotada de modernes i àmplies instal·lacions, la ràtio professor / estudiant permet una atenció personalitzada i assegura una completa formació teoricopràctica. El professorat, gairebé íntegrament, són doctors a dedicació completa i pertanyen a grups d'investigació avalats per una important captació de recursos externs, a través de projectes i contractes amb empreses de el sector agroalimentari, i un gran nombre de publicacions científiques i tècniques.

Els estudis relacionats amb la producció i transformació d'aliments i l'ús i conservació dels recursos naturals s'imparteixen en el nou Grau en Enginyeria Agroalimentària i Agroambiental, que en la UMH destaca per un disseny flexible, amb el qual es poden obtenir fins a dos atribucions professionals corresponents a la professió regulada d'Enginyer Tècnic Agrícola: Agroambiental (sense atribucions), Explotacions agropecuàries, Indústries Agràries i alimentàries i Mecanització i Construccions Rurals.

El Grau en Ciència i Tecnologia dels Aliments forma professionals amb els coneixements més avançats en aliments i el seu processat, imprescindibles per treballar en el primer sector industrial d'Espanya, amb competències en dues orientacions, Processos Alimentaris, especialitzada en els sectors de l'àmbit alimentari i Ciències gastronòmiques, itinerari especialitzat en desenvolupar i fomentar la tecnologia, la innovació i la recerca en el món de la Gastronomia.

El Màster d'Enginyer Agrònom, permet obtenir les atribucions professionals d'un Enginyer Agrònom i és la continuació dels estudis de Grau en Enginyeria Agroalimentària i Agroambiental i Enginyeria Tècnica Agrícola en totes les seves especialitats.

Al campus s'ofereixen els següents Màsters oficials en format semi-presencial:

• Agroecologia, Desenvolupament Rural i Agroturisme

• Automatització i telecontrol per a la gestió de recursos hídrics i energètics.

• Gestió, Tractament i Valorització de Residus Orgànics

• Gestió i disseny de projectes i instal·lacions

• Tecnologia i Qualitat Agroalimentària

• Valoració, cadastre i sistemes d'informació territorial

• Viticultura i enologia